Jiayuan Zhu

Jiayuan Zhu

Student at Xi’an Jiaotong-Liverpool University, China

Xi'an Jiaotong-Liverpool University, China

Jiayuan Zhu is a senior student majoring in Data Science at Xi’an Jiaotong-Liverpool University. She has a keen interest in software development.

Latest